Warszawa: 22 486 33 68 wew. 1 501-102-612 sklep@firetech.waw.pl Adres: Estrady 9, 05-080 Mościska

Łódź: 518-272-385 sklep.lodz@firetech.waw.pl Adres: ul. Zbąszyńska 3E, 91-342 Łódź

Wersje językowe
Gdzie istnieje obowiązek stosowania gaśnic? 0
Gdzie istnieje obowiązek stosowania gaśnic?

Gdzie istnieje obowiązek stosowania gaśnic?

Często dostajemy pytania odnośnie przepisów nakazujących stosowanie gaśnic, gdzie je znaleźć i czy są ogólnodostępne, dlatego widzimy realną potrzebę, wskazania najczęściej stosowanych przepisów. Poniższy wpis ma na celu zebranie najczęściej poszukiwanych regulacji prawnych, w zakresie stosowania gaśnic między innymi w: budynkach, obiektach budowlanych, stacjach paliw, magazynach gazu płynnego, samochodach osobowych, ciężarówkach, autobusach oraz wszelkich pojazdach w myśl umowy ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakiej gaśniczy potrzebujesz sprawdź nasze kompendium wiedzy o gaśnicach!

Budynki i obiekty budowlane

 • Ustawa o ochronie pożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Art. 4.1.

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na

terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

1. Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm, dotyczących gaśnic.

2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;

B - cieczy i materiałów stałych topiących się;

C - gazów;

D - metali;

F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

 1. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
 2. zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
 3. produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem,
  • na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
 1. Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:
  1. w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
   1. przy wejściach do budynków,
   2. na klatkach schodowych,
   3. na korytarzach,
   4. przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
  2. w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),
  3. w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.
 2. Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
  1. odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
  2. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Często spotykanym błędem jest nieuwzględnianie odległości z każdego miejsca w obiekcie, do najbliższej gaśnicy, która nie może przekraczać 30 metrów. Osoby, które podchodzą do tematu pobieżnie, dobierają ilość gaśnic, realizując wyłącznie pkt. 3 (zapewnić wymaganą ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach na określoną powierzchnie), jest to podstawowy, ale niestety częsty błąd.

Stacje paliw i magazyny butli z gazem płynnym

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
  • 80. 1. Magazyn, w którym składowane są butle z gazem płynnym:
  • w zależności id masy składowanego gazu płynnego, wyposaża się w gaśnice proszkowe o masie 9kg w ilości:
 1. 1 gaśnica- w przypadku składowania gazu płynnego o masie do 440kg
 2. 2 gaśnice- w przypadku składowanego gazu płynnego o masie od 441kg do 5500kg oraz dodatkowo jedną gaśnicę na każde 10 000kg masy składowanego gazu płynnego powyżej 5500kg
 3. Dopuszcza się stosowanie 2 gaśnic śniegowych CO2 o masie 5kg każda zamiast gaśnicy proszkowej o masie 9kg.

120. Stację paliw płynnych wyposaża się w sprzęt przeciwpożarowy:

 • 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda;
 • 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda;
 • 3 koce gaśnicze;
 • 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda i koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego

Odpowiednie gaśnice i sprzęt dla stacji paliw i magazynów butli:

Pojazdy

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym zarządza się, co następuje:

 • 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:

14) w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; przepisu nie stosuje się do motocykla;

 • 18. 1. Autobus powinien być wyposażony w:

3) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga -wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; autobus o długości nieprzekraczającej 6m może być wyposażony w jedną gaśnicę;

 • 40. 2. Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób powinny być wyposażone w:

8) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz przestrzeni przeznaczonej do przewozu osób.

 • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR 2017

Wyposażenie przeciwpożarowe

8.1.4.1 W odniesieniu do jednostek transportowych przewożących towary niebezpieczne, innych niż wymienione pod 8.1.4.2, mają zastosowanie następujące przepisy:

 1. a) każda jednostka transportowa powinna być wyposażona w co najmniej jedną gaśnice przenośną o minimalnej pojemności całkowitej 2 kg proszku gaśniczego dla grup pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych) właściwego do gaszenia pożaru silnika lub kabiny jednostki transportowej;
 2. b) wymagane jest następujące wyposażenie dodatkowe:

(i) dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 12 kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych) z których co najmniej jedna powinna mieć minimalna pojemność 6 kg;

(ii) dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i nieprzekraczającej 7,5 ton, jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 8kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych), z których co najmniej jedna powinna mieć minimalną pojemność 6kg;

(iii) dla jednostek transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, jedna lub więcej gaśnic przenośnych o minimalnej pojemności całkowitej 4 kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych);

8.1.4.2 Jednostki transportowe przewożące towary niebezpieczne zgodnie z 1.1.3.6, powinny być wyposażone w co najmniej jedną gaśnice przenośną o minimalnej pojemności całkowitej 2 kg proszku gaśniczego dla pożarów A,B i C, (lub o pojemności równoważnej dla innych odpowiednich środków gaśniczych);

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

5. Tramwaj silnikowy powinien być wyposażony w:

5) gaśnicę śniegową o zawartości 5 kg dwutlenku węgla lub gaśnicę proszkową o zawartości 6 kg proszku przeznaczonego do gaszenia pożarów grup ABC, umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym, w pobliżu stanowiska motorniczego.

 • 6. 1. Zespół tramwajowy powinien być wyposażony w:
 • co najmniej 2 gaśnice spełniające wymagania, o których mowa w §5 pkt 5;

Odpowiednie gaśnice i sprzęt:

Mamy nadzieje, że przytoczone przez nas treści będą pomocne. Zachęcamy do korzystania z porad naszych doradców. Doradzimy, na każdym etapie doboru gaśnic oraz innych urządzeń przeciwpożarowych.

Komentarze do wpisu (0)

Submit
Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl