Warszawa: 501-102-612 sklep@firetech.waw.pl Adres: Estrady 9, 05-080 Mościska

Łódź: 518-272-385 sklep.lodz@firetech.waw.pl Adres: ul. Zbąszyńska 3E, 91-342 Łódź

Wersje językowe
Co trzeba wiedzieć o hydrantach zewnętrznych? 0
Co trzeba wiedzieć o hydrantach zewnętrznych?

Hydranty zewnętrzne

Woda jest głównym środkiem gaśnicznym wykorzystywanym podczas działań straży pożarnej w czasie pożaru. Aby zapewnić do niej natychmiastowy dostęp, stosuje się hydranty. Hydranty zewnętrzne montowane są na sieciach wodociągowych. Są one wykorzystywane do pobierania wody do celów gaśniczych i zaopatrywania w wodę samochodów straży pożarnej podczas gaszenia pożarów. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zostać zasilona w wodę, np. z pompowni przeciwpożarowej lub innych urządzeń, które zapewnią wymagane ciśnienie i wydajność w hydrantach zewnętrznych, przez min. 2 godziny.

Jakie posiadamy rodzaje hydrantów zewnętrznych?

Hydranty zewnętrzne występują w postaci hydrantów nadziemnych podziemnych.  Typowy hydrant nadziemny składa się z zamkniętego zaworu hydrantowego działającego jako portal pomiędzy siecią podziemną, a wężami pożarniczymi. Woda wydostanie się z hydrantu po usunięciu osłony zaworu, przy pomocy specjalnego klucza  Następnie należy podłączyć wąż strażacki do nasady hydrantu nadziemnego przy użyciu klucza do hydrantu podziemnego. Po podłączeniu węża pożarniczego do zaworu woda jest pobierana i można regulować jej ciśnienie przez zawór. Przy przyłączeniu do hydrantu węża strażackiego z inną wielkością nasady stosuje się przełącznik (redukcja 75/52).

Hydranty podziemne nie są wyposażone w przyłącza strażackie, dlatego podczas akcji gaśniczej w pierwszej kolejności należy podłączyć do niego stojak hydrantowy i odkręcić zawór przy pomocy klucza. Stojaki dostępne są z jednym szybkozłączem strażackim, dwoma, a także posiadające wodomierz, mierzący ilość wody pobranej w czasie akcji.

W naszym sklepie dostępne są również pokrywy nasad do zaślepiania hydrantów, króćców urządzeń, które są zakończone nasadami oraz sprzętu pożarniczego.

Wymagania przeciwpożarowe dotyczące hydrantów zewnętrznych

Wymagania dla sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Odnośnie samych hydrantów wymagania są następujące:

 • na wodociągowej sieci ppoż. stosuje się zewnętrzne hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN80 – dopuszcza się montowanie hydrantów podziemnych o takiej samej średnicy w przypadku, kiedy instalacja hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudniona albo niewskazana,
 • w budynkach produkcyjnych i magazynowych, w których ilość wody do celów ppoż wymagana jest większa niż 30 dm3/s, w zakładach petrochemicznych i rafineryjnych , a także na magistralnym przewodzie wodociągowym przeciwpożarowym wymagane jest instalowanie hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej DN100,
 • hydranty zewnętrze powinny posiadać odcięcia pozwalające na odłączenie ich od sieci, podczas normalnej pracy sieci odcięcia te muszą zostać w otwartym położeniu,
 • hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach odnoszących się do tych urządzeń, które są odpowiednikami norm europejskich.

Gdzie powinny być zlokalizowane hydranty zewnętrzne?

Zgodnie z Rozporządzeniem  hydranty zewnętrzne lokalizuje się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach z zachowaniem odległości:

 • do 150 m między hydrantami,
 • do 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy lub drogi,
 • do 75 m od najbliższego hydrantu do chronionego obiektu,
 • do 150 m od najbliższego hydrantu innego niż hydrant o średnicy nominalnej DN 100 do chronionego obiektu budowlanego,
 • 5 m od ściany chronionego budynku

Odległość między hydrantami znajdującymi się poza obszarami miejskimi powinna być odpowiednio dostosowana do istniejącej gęstości i planowanej zabudowy. 
Miejsce znajdowania się hydrantu zewnętrznego należy odpowiednio oznakować znakami zgodnie z Polskimi Normami.

Hydranty zewnętrzne powinny być min. raz w roku poddane przeglądom i konserwacji.

Zapewnienie dostępu do hydrantu dla straży pożarnej

 • Hydranty na terenie jednostki osadniczej powinny być dostępne z głównych dróg komunikacyjnych.
 • Usytuowanie hydrantu należy oznakować znakami zgodnie z Polskimi Normami.
 • Przy hydrancie należy zapewnić stanowisko czerpania wody, zapewniające swobodny dostęp do hydrantu.
 • Należy umieścić zakaz parkowania na stanowisku czerpania wody.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i sprawdzenia naszej oferty hydrantów zewnętrznych i wyposażenia.

Tel. : 22 486 33 68 wew. 1
Tel. kom. : 501 102 612
e-mail: sklep@firetech.waw.pl

Komentarze do wpisu (0)

Submit
Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl