Warszawa: 501-102-612 sklep@firetech.waw.pl Adres: Estrady 9, 05-080 Mościska

Łódź: 518-272-385 sklep.lodz@firetech.waw.pl Adres: ul. Zbąszyńska 3E, 91-342 Łódź

Wersje językowe
Jakie produkty wybrać do zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść? 0

Przeciwpożarowe przejścia instalacyjne

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że niepoprawnie wykonany i niesprawdzony układ kabli i rur w budynku może być przyczyną pożaru i stanowić poważne zagrożenie dla naszego życia. Instalacje techniczne wielokrotnie przechodzą przez przegrody stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe. Właśnie dlatego istnieje bierna ochrona przeciwpożarowa, na którą składają się gotowe produkty i materiały budowlane, posiadające klasyfikację ogniową, których celem jest spowolnienie rozprzestrzeniania się ognia w budynku. Przejścia przeciwpożarowe są elementami wbudowanymi do budynków, których celem jest zabezpieczenie ppoż. przejść instalacyjnych rur, kabli elektrycznych, teletechnicznych przez ściany lub stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe stref. Główną rolą przepustu jest zapobieganie rozprzestrzeniania się dymu, ognia oraz gazów pożarowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. Oznacza to, że przepust instalacyjny powinien posiadać tą samą klasę odporności ogniowej, co ściana oddzielenia przeciwpożarowego w której został wykonany. Projektując przejścia należy wziąć pod uwagę kilka kwestii takich jak maksymalna średnica zabezpieczanych rur, klasa odporności ogniowej EI, rodzaj zabezpieczanych instalacji oraz to czy przejście będzie wykonywane w ścianie czy w stropie oraz ich rodzaj. Należy również pamiętać, aby wziąć pod uwagę wilgotność środowiska, w którym będzie znajdował się przepust.

Aby poprawnie wykonać przejścia instalacyjne ppoż. należy zadbać o szczegóły techniczne już na etapie projektowania. Ze względu na to, że zamknięcia otworów przepustów instalacyjnych wykonywane są najczęściej na zabudowanych instalacjach w końcowej fazie budowy, czasami bardzo trudne jest, a czasami nawet niemożliwe zabezpieczenie przejść zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w Aprobacie Technicznej. Współpraca między firmami wykonującymi zabezpieczenia ppoż. a firmami instalacyjnymi powinna następować od momentu projektowania do wykonawstwa. Pomogło by to zapewnić prawidłowe wykonanie zabezpieczeń ppoż. przejść instalacyjnych w budynku i ograniczyć ewentualne koszty wynikające z konieczności wprowadzenia zmian w istniejących już przepustach instalacyjnych.

Jakie produkty wybrać do zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść?

Żeby wybrać odpowiednie zabezpieczenie przepustu instalacyjnego, musimy wiedzieć z jakiego typu instalacjami mamy do czynienia w budynku. Rodzaje przepustów instalacyjnych w ścianach oraz w stropach klasyfikujemy w następujący sposób:

 1. Ze względu na rodzaj instalacji przechodzącej przez element oddzielenia przeciwpożarowego

 • Przepusty instalacji elektrycznych (przewody kablowe i szynoprzewodów)
 • Przepusty instalacji sanitarnych (przewody rurowe)
 • Przepusty kombinowane
 1. Ze względu na stopień palności zabezpieczanego elementu:

 • Palne (PP, PVC, PE i mieszanki)
 • Niepalne
  • Rury niepalne w izolacji palnej (Kaiflex, Armaflex)
  • Rury niepalne w izolacji niepalnej (wełna mineralna, wełna szklana)
  • Rury niepalne bez izolacji

Rodzaje produktów do zabezpieczenie ppoż. przejść instalacyjnych

W zależności od tego z jakiego materiału wykonana jest instalacja z którą mamy do czynienia, stosuje się różne systemy zabezpieczeń. Pomimo różnego zastosowania danego systemu, wyróżniamy następujące sposoby na zabezpieczenie ppoż. przejść instalacyjnych:

 • Kołnierze ogniochronne

  Kołnierze ogniochronne składające się ze stalowej obudowy, w której znajduje się wkład pęczniejąc. Kołnierz należy nałożyć na rurę i przykręcić do ściany lub stropu przy użyciu metalowych kołków albo wkrętów. W przypadku zabezpieczenia przejścia w ścianie montuje się je zawsze po obu stronach ściany. Natomiast przy przejściu przez strop jednostronnie od dołu stropu. Kołnierze ognioochronne są dobrym rozwiązaniem w przypadku rur, dla których zastosowano już cementowe wypełnienie dla oddzielenia kondygnacji lub pomieszczeń, albo otwór jest zbyt mały by użyć opaski ognioochronnej.
 

KOŁNIERZE OGNIOOCHRONNE

PROMASTOP-FC MD

ALFA COLLAR

OPIS

Kołnierz tworzy opaska ze stali nierdzewnej i materiał pęczniejący pod wpływem wysokiej temperatury. W zestawie znajdują się uchwyty mocujące i klamry zamykające. Przeznaczony do montowania na powierzchni stropu lub ściany.

Kołnierz posiada wkład z materiału pęczniejącego oraz zewnętrzną obudowę wykonaną z miękkiej stali. Przeznaczony do montowania na powierzchni stropu lub ściany. Na obudowie znajduje się zamek przeznaczony do łączenia jego końców oraz stabilizacji położenia na rurze, a także uchwyty mocujące do przegrody. 

ZASTOSOWANIE

- rury z tworzyw sztucznych o średnicy od 4 cm do 12,5 cm

- pojedyncze rury z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE)

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI 120

EI 120 (ściana) do EI 240 (strop)

WYMIARY

Szerokość 5,5 cm

Grubość 5,5 mm

Długość 3,2 m

dostępne średnice kołnierza:

32-110 mm (wysokość 30 mm)

125-200 mm (wysokość 40 mm)

MONTAŻ

Kołnierz należy przyciąć do odpowiedniej długości w zależności od obwodu rury. Mocuje się go za pomocą wkrętów lub stalowych kotew do ściany masywnej, natomiast do ściany lekkiej przy użyciu prętów gwintowanych. Szczelinę powstałą wokół rury należy wypełnić masą szpachlową PROMAT albo zaprawą cementową, np. PROMASTOP- M.

Obudowa posiada zamek, pozwalający na spięcie końców oraz uchwyty pozwalające zamocować kołnierz do przegrody. Szczelinę znajdującą się pomiędzy stropem lub ścianą a ścianką rury należy wypełnić masą uszczelniającą ALFA FR MASTIC. Jest to masa akrylowa przeznaczona również do zabezpieczania przejść do ppoż. rur niepalnych , pojedynczych kabli i wiązek kablowych, a także montażu i uszczelniania pęczniejących kratek wentylacyjnych ALFA FR GRILLE.

WYMAGANIA DLA PRZEGRODY ODDZIELENIA PPOŻ.

Kołnierz można zastosować dla:

 • ściany lekkiej o grubości min. 10 cm drewnianych lub z profili stalowych, które po obu stronach są pokryte dwoma warstwami płyt gipsowo kartonowych grubości 12,5 mm 
 • ściany masywnej o grubości min. 10 cm
 • stropów masywnych o grubości min. 15 cm

Kołnierz można zastosować dla:

 • ścian elastycznych o grubości min. 10 cm drewnianych lub z profili stalowych, które po obu stronach są pokryte dwoma warstwami płyt gipsowo kartonowych grubości 12,5 mm,
 • ścian sztywnych o grubości min. 10 cm i stropów sztywnych o grubości min. 15 cm betonowych, z betonu komórkowego lub murowanych o gęstości min. 650 kg/m3.
 • Bandaże ognioochronne

  Bandaże ognioochronne in. PYRO-SAFE DG-CRF wykonany z włókna szklanego. Z jednej strony pokryty jest cienką warstwą poliuretanową, natomiast z drugiej materiałem pęczniejącym. W przypadku pożaru powstaje pianka izolująca, zamykająca zabezpieczone otwory. Dostępny w rolce długości 10mb, szerokości 12,5 cm. Przeznaczony do zabezpieczania ppoż. przejść instalacyjnych wykonanych z rur palnych.
 • Opaski ognioochronne

  Opaski ogniochronne nie posiadają stalowej obudowy, dzięki czemu mogą zostać łatwo umieszczona wewnątrz przegrody. Ich zastosowanie jest możliwe, gdy rura nie jest zabezpieczona szczelnie zaprawą cementową w przegrodzie. Zakłada się je bezpośrednio na rurę, a następnie wsuwa się ją wewnątrz przegrody. Następnie należy zabezpieczyć opaskę oraz otwór między przegrodą a rurą zaprawą cementową. Podczas pożaru, w wyniku wysokiej temperatury opaska zacznie pęcznieć i wypełniać przestrzeń, po spalonej rurze. Jest to rozwiązanie tańsze od kołnierzy ogniochronnych. Stosuje się je przy otworach, na tyle dużych by można było owinąć opaskę wokół rury, tak by była zlicowana ze ścianą. Ilość owinięć opaski wokół rury zależy od średnicy rury.
 

OPASKI OGNIOOCHRONNE

INTU FR WRAP

INTU FR WRAP L

MULTITUBE

PROMASTOP W

OPIS

Podstawą działania opaski jest materiał powstały na bazie grafitu, pęczniejący w wysokiej temperaturze.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Występuje w formie taśmy nawiniętej na bęben, która pęcznieje pod wpływem ognia.

Jest to opaska pęczniejąca w przypadku pożaru. Ma zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku.

ZASTOSOWANIE

- Rury z tworzyw sztucznych

- rury niepalne z izolacją palną

- Rury palne o średnicy do 20 cm

- rury stalowe o średnicy do 26 cm

- żeliwne do 25 cm

- miedziane do 10,8 cm i grubości izolacji palnej od 1 do 5 cm

-Wiązki kabli

- Rury z tworzyw sztucznych

- Rury z tworzysz sztucznych z metalowym rdzeniem

- Rury metalowe (z izolacją)

- Rury wielowarstwowe

o średnicy do 16 cm

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Do EI 240

Do EI 120

Do EI 120

WYMIARY

Dostępna w średnicach od 32 mm do 200 mm

Szerokość 60 mm lub 100 mm

Grubość 2 mm

Rolki o długości 10, 25 albo 50 m

Szerokość 60 mm lub 100 mm

Grubość 2 mm

(grubość x szerokość)

(2,5; 4,0) x 60mm

(3,0; 4,8) x 100mm

Grubość 2,5 mm

Szerokość 50 mm

WYMAGANIA DLA PRZEGRODY ODDZIELENIA PPOŻ.

- ściany i stropy sztywne o grubości min. 12, 5 cm lub 15 cm

- ściany elastyczne o grubości min. 12,5 cm konstrukcji z profili stalowych, które po obydwu stronach są pokryte przynajmniej dwiema warstwami płyt gk grubości 12,5 mm

- stropy sztywne o grubości min. 15 cm

- ściany sztywne o grubości min. 12,5 cm

- ściany elastyczne o grubości min, 12,5 cm konstrukcji stalowej lub drewnianej, które po obu stronach są pokryte dwoma warstwami płyt gipsowo kartonowych grubości 12,5 mm,

- stropy sztywne o grubości min.15 cm

- ściany sztywne grubość min. 10 cm

- ściany lekkie grubość min 10 cm

- stropy sztywne grubość min. 15 cm

Opaska ogniochronna (ppoż.)

 • Pianki ognioochronne

  Pianki ognioochronne  na bazie poliuretanu, przeznaczone do zabezpieczania przejść rur, kabli, a także dylatacji tam, gdzie wymagana jest dymoszczelność. Stosowane do przejść instalacyjnych w małych i średnich otworach. Zaletą jest szybki montaż.
 

PIANKA OGNIOOCHRONNE

ALFAFOAM FR

OPIS

Pianka uszczelniająca poliuretanowa, ciężko zapalna. Dostępna w wersji pistoletowej i wężykowej.

ZASTOSOWANIE

- dylatacje

- ościeżnice okienne i drzwiowe

- wypełnienie pustych przestrzeni

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Do EI 180

 WYMAGANIA DLA PRZEGRODY ODDZIELENIA PPOŻ.

Ściana sztywna o grubości min. 15 cm

 • Masy ognioochronne

  Masy ognioochronne pęczniejące w razie pożaru pęcznieją uszczelniając otwór przejścia. Stosowane najczęściej do zabezpieczania niewielkich otworów przejść instalacyjnych, np. kabli. Oprócz mas pęczniejących występują też masy o właściwościach endoenergetycznych, co stanowi ochronę przed wysoką temperaturą. Stosuje się je przy wykorzystaniu wełny mineralnej, którą wypełnia się szczelnie otwór a następnie maluje . W naszej ofercie znajdziecie Państwo duży wybór mas ognioochronnych.
 

MASY OGNIOOCHRONNE

PROMASTOP - I PASTE COATING

PROMASTOP -CC

OPIS

Powłoka ognioodporna pęczniejąca stosowana z płytami z wełny mineralnej.

Pęczniejąca powłoka ognioochronna o działaniu endotermicznym. Powinna być stosowana z :

>Opaską ogniochronną PROMASTOP®-W

>Masą ognioodporną PROMASEAL®-A

>Kołnierzem ognioodpornym PROMASTOP®-FC MD

ZASTOSOWANIE

- przejścia kablowe

- przejścia rurowe

- przejścia mieszane

- kable elektryczne i wiązki kabli

- rury palne

- rury niepalne ( z izolacjami)

- przejścia mieszane

- konstrukcje podtrzymujące kable

 

MASY OGNIOOCHRONNE

ALFA FR MASTIC 

mcr Polylack KG

PROMASEAL-A

PROMASEAL-AG

OPIS

Masa akrylowa, pęczniejąca pod wpływem temperatury.

Masa pęczniejąca z dodatkiem grafitu w postaci gęstej szpachli. Dostępna w wiaderkach 12,5 kg oraz tubach 310 ml.

Masa ognioochronna na bazie żywicy akrylowej stosowana w połączeniu z innymi materiałami, np. wełną mineralną do uszczelniania ognioochronnego.

Pęczniejąca masa ognioochronna na bazie żywicy akrylowej.

ZASTOSOWANIE

- rury niepalne stalowe Ø<219,1 mm, miedziane Ø<88,9mm

- pojedyncze kable Ø<21mm i wiązki kablowe Ø<100mm

- montaż kratek wentylacyjnych pęczniejących ALFA FR GRILLE

- rury palne do Ø50 mm

- rury niepalne w izolacji palnej do Ø160 mm

- pojedyncze kable i wiązki kabli do Ø100 mm

- kable w peszlu do Ø160 mm

- przejścia kombinowane

- szczeliny dylatacyjne w połączeniu z wełną niepalną

- pojedyncze kable oraz wiązki kabli

- kable elektryczne, peszle, wiązki kabli

- rury palne

- rury niepalne w izolacji palnej

Coating - masa ogniochronna ppoż.

 • Farby ognioochronne

  Farby ognioochronne wykonane z środków o działaniu pęczniejącym lub endotermicznym.
 

FARBY OGNIOOCHRONNE

FLAME CABEL FARBA

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1

mcr Polylack F

ALFA FR COAT A

ALFA FR COAT I

OPIS

Farba pęczniejąca jednoskładnikowa, który pod wpływem wysokiej temperatury tworzy powłokę ochronna na zabezpieczanym elemencie.

Farba bezrozpuszczalnikowa stosowana w pomieszczeniach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych. Ma działanie endotermiczne. Ma zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Ognioochronna farba pęczniejąca. Do stosowania wewnątrz suchych pomieszczeń.

Farba pęczniejąca, która pod wpływem wysokiej temperatury tworzy termoizolacyjną, pienistą warstwę węglową na powierzchni. W ten sposób zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia na powierzchni instalacji.

Farba ablacyjna do uszczelniania ppoż. przejść instalacyjnych i zabezpieczania dylatacji. Działa na zasadzie reakcji endotermicznych. Stosowana jest w połączeniu z płytą z wełny mineralnej ALFA FR BOARD A. Ma ona gęstość 150 kg/m3, grubość 60 mm i wymiary 1200x600mm. Stosowana również do zabezpieczania rur niepalnych i kabli elektrycznych.

Farba pęczniejąca pod wpływem temperatury, tworząca na zabezpieczonej powierzchni powłokę ochronną.

ZASTOSOWANIE

- pojedyncze kable

- wiązki kabli

- trasy kablowe

- przejścia mieszane

- rury palne

- rury niepalne

- kable elektryczne

- przejścia kombinowane

- trasy kablowe

- kable elektryczne

- rury

- szczeliny dylatacyjne

- szczeliny budowlane i dylatacje do 5 cm – pojedyncze kable, wiązki kabli, koryta kablowe

- przejścia kombinowane

- rury niepalne i niepalne w izolacji

- rury niepalne

- szczeliny dylatacyjne

- kable elektryczne w ścianie przy użyciu farby ALFA FR COAT I

- rury niepalne

- kable elektryczne w korytach lub bez

Jaki produkt do zabezpieczenia ppoż. wedle zabezpieczanego materiału

Poniżej przedstawiamy sposoby na zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w budynku.

Przejścia kablowe występują w różnych kombinacjach w zależności od liczby przewodów, występowania zabezpieczenia przewodów np. w postaci peszla, a także sposobu prowadzenia przewodów.

Przejścia kabli elektrycznych zabezpieczane są najczęściej z zastosowaniem wełny mineralnej, która wykazuje odporność na działanie wysokich temperatur. Kable obudowuje się płytami z wełny mineralnej. Następnie na taką konstrukcję nakłada się farbę ognioochronną i uszczelnia wełną oraz masami szpachlowymi. W naszej ofercie znajduje się masa szpachlowa PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3 oraz PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A.

Przepusty elektryczne można zabezpieczyć również piankami, albo zaprawami ognioochronnymi, np. zaprawą PYRO-SAFE GFM. Ma ona zastosowanie w ścianach i stropach masywnych dla przejść instalacyjnych kablowych, a także wentylacyjnych, drzwi i klap ppoż. oraz izolowanych rur metalowych.

W przypadku zabezpieczania przejść instalacji elektrycznych może zastosować również bandaż ognioochronny PYRO-SAFE DG-CR. Wykonany jest z włókna szklanego. Z jednej strony pokryty jest cienką warstwą poliuretanową, natomiast z drugiej materiałem pęczniejącym. W przypadku pożaru powstaje pianka izolująca, zamykająca zabezpieczone otwory.

Przejścia szynoprzewodów zabezpiecza się płytami gipsowo-kartonowymi lub płytami z twardej wełny mineralnej. W przestrzeni przejścia buduje się obudowę z płyt, a wolną przestrzeń między obudową a szynoprzewodami wypełnia się zaprawą gipsową lub masami ognioochronnymi.

Rury palne w budynku, czyli rury wykonane z tworzywa sztucznego to elementy, które są najbardziej wrażliwe na działanie wysokich temperatur, dlatego stwarzają realne zagrożenie pożarowe. Palne przewody chroni się najczęściej materiałami posiadającymi wkład pęczniejący. Wkład ten w warunkach pożaru, zwiększa swoją objętość kilkukrotnie, przez co zabezpiecza przestrzeń powstałą przez wypalenie się przewodu. Rozwiązania mające na celu ochronę przepustów instalacyjnych składających się z rur palnych to między innymi kołnierze ognioochronne i opaski ognioochronne

Rury niepalne, to rury zbudowane głównie ze stali, żeliwa lub miedzi. Wbrew pozorom mogą one uczestniczyć w rozprzestrzenianiu się pożaru. Nagrzewają się one szybko w warunkach pożaru i przewodzą ciepło. Może to spowodować zapalenie się innych materiałów, rozszczelnienie przepustu i w konsekwencji przeniknięcie ognia oraz dymu do sąsiedniej strefy.

Rury niepalne bez izolacji lub z izolacją z wełny mineralnej zabezpiecza się używając specjalnych pęczniejących lub ablacyjnych farb oraz mas ognioochronnych. Farby ablacyjne obniżają temperaturę na powierzchni rury, a farby i masy pęczniejące w przypadku pożaru tworzą specjalną powłokę na powierzchni rury, która zabezpiecza przed ogniem i wysoką temperaturą. W przypadku rury stalowej malujemy ją farbą ognioochronną po obu stronach przegrody. Długość i grubość malowania zależy od pożądanej klasy odporności ogniowej przejścia ppoż. Ustala się ją na podstawie aprobaty technicznej. Przestrzeń między przegrodą a rurą wypełnia się wełną mineralną o odpowiedniej gęstości. Na koniec korzystamy z masy ognioochronnej, aby utworzyć kołnierz ochronny dla przestrzeni między przegrodą a rurą, którą zabezpieczamy także przeciwpożarową zaprawą cementową.

Jeśli chcemy dobrze uszczelnić przepust przez który, przechodzą rury niepalne może skorzystać z pianki ognioochronnej. Przy zabezpieczeniu rur niepalnych sprawdzą się również płyty ognioochronne z wełny mineralnej, pokryte farbą ablacyjną.

Do zabezpieczenia rur niepalnych w palnej izolacji, stosuje się opaski ognioochronne, wykonane z materiału na bazie grafitu. W przypadku pożaru taśma zwiększa swoją objętość, wypełniając wszystkie wolne przestrzenie między przegrodą a rurą niepalną w izolacji palnej. Instalację z takich rur można zabezpieczyć również płytami z wełny kamiennej. Jednak do jej zastosowania potrzebna jest większa ilość wolnego miejsca.

Z przepustem kombinowanym mamy do czynienia w sytuacji, gdy przez przegrodę w jednym miejscu przechodzą różne instalacje ( kable, rury palne, rury niepalne, szynoprzewody). Zabezpieczenia takich przejść wykonywane są przy użyciu wełny mineralnej z zastosowaniem farb i mas szpachlowych, np. PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A. Jest to masa ognioochronna o działaniu endotermicznym. Płyty z wełny mineralnej umieszcza się między instalacjami a przegrodą, a wełnę zabezpiecza się masą ognioochronną. Następnie instalacje przechodzące przez przepust zabezpiecza się jak w przypadku pojedynczych przejść. 

W obiektach stosuje się także zabezpieczenie ppoż. szczelin dylatacyjnych. Odbywa się ono przez uszczelnienie przerwy technologicznej budynku masą akrylową, wełną, pianką lub sznurem dylatacyjnym. Piankę stosuje się przy dużych i nieregularnych otworach technologicznych. Korzystając z wełny mineralnej należy położyć na nią warstwę masy ognioochronnej. Sznury dylatacyjne umieszcza się wewnątrz złącza, a zewnętrzną warstwę licuje się ze ścianą lub stropem przy pomocy pianki ognioochronnej. W naszej ofercie znajdziecie Państwo sznur dylatacyjny INSU-ROPE przeznaczony do uszczelnień liniowych pionowych oraz poziomych. Aby go zastosować ściana lub strop sztywny muszą mieć grubość min. 20 cm. Przydatna również może się okazać masa szpachlowa PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 3. Jest to masa pęczniejąca, służąca także do uszczelnień przejść instalacyjnych mieszanych, kabli oraz rur. Dobrym rozwiązaniem dla zabezpieczenia dylatacji w budynku jest też taśma ognioochronna mcr Dunaseal. Składa się ona z trudnopalnej gąbki, pokrytej pęczniejącym laminatem, który w wysokiej temperaturze zwiększa swoją objętość.

ZABUDOWY OGNIOOCHRONNE PIONÓW INSTALACYJNYCH

Piony instalacyjne są prowadzone w pionowych kanałach wydzielonych z konstrukcji budynku, które nazywa się szachtami. W szachtach instalacyjnych prowadzone są kable, instalacje wentylacyjne lub sanitarne. W przypadku pożaru bez właściwego zabezpieczenia ppoź. szachty umożliwiają szybkie rozprzestrzenianie się pożaru na wszystkie kondygnacje budynku. Z uwagi na to muszą zostać zabezpieczone przed możliwością rozprzestrzeniania się dymu i ognia przez określony czas. Służą do tego się zabudowy z płyt ognioodpornych np. gipsowych, gipsowo-kartonowych, które są mocowane do konstrukcji pośredniej z profili samonośnych lub cienkościennych, które stosuje się też do zabudowy szybów windowych. Do zabudowy szachtów z przewodami sanitarnymi, wentylacyjnymi i kablami oraz szybów dźwigowych stosuje się specjalne systemy ognioochronne bazujące na płytach przeciwpożarowych różnego rodzaju. Możemy tu wymienić kilka modeli płyt:

 • mcr Tecborniepalna płyta z rdzenia magnezowego, obłożona obustronnie siatką z włókna szklanego oraz cienką warstwą celulozy. Służy do zabezpieczania konstrukcji stalowych oraz żelbetowych i zabudowy tras wentylacyjnych i kablowych.
 •  ALFA FR BOARD Apłyta z wełny mineralnej pokryta z jednej strony powłoką z farby ablacyjnej ALFA FR COAT A .
 • PROMATECT-H wykonana jest z silikatu i cementu. Jest odporna na wilgoć. Ma zastosowanie przy obudowach konstrukcji stalowych, żelbetowych, tras kablowych, stropów drewnianych itp.
 • PROMATECT-Lniepalna płyta silikatowo-cementowa. Odporna na wilgoć. Przeznaczona do wykonywania ognioochronnych okładzin elementów budowlanych.

Płyty przeznaczone są do stosowania w warunkach wewnętrznych. Można pokryć je tynkiem, pomalować na dowolny kolor lub położyć na nich płytki. Uzupełnieniem zabudowy pionów instalacyjnych są klapy lub drzwiczki rewizyjne o odporności ogniowej co najmniej równej klasie ściany, które zapewniają dostęp do instalacji biegnącej za elementem oddzielenia pożarowego.

Kontakt

Prawidłowej zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych w budynku jest bardzo ważne, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo ludzi i prowadzenie akcji ratowniczej, dlatego należy zadbać o to żeby zostały wykonane rzetelnie. Nasza firma posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie, a sklep oferuje Państwu sprawdzone i solidne systemy zabezpieczeń ppoż. Oferujemy kompleksowe usługi począwszy od analizy projektu, przez wybór właściwych zabezpieczeń po montaż, po którym otrzymują Państwo pełną dokumentację techniczną z wykonanych zabezpieczeń. Zachęcamy do współpracy.

Sklep ppoż.
Tel. : 22 486 33 68 wew. 1
sklep@firetech.waw.pl

Łukasz Wojtyniak
Tel.: 789-388-814
e-mail: 
sklep@firetech.waw.pl


Kierownik działu budowlanego | Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Zbigniew Walaszczyk
Tel.: 736-259-294
e-mail: z.walaszczyk@firetech.waw.pl

Wykonywanie zabezpieczeń ppoż. Firetech

Komentarze do wpisu (0)

Submit
Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl