Warszawa: 501-102-612 sklep@firetech.waw.pl Adres: Estrady 9, 05-080 Mościska

Łódź: 518-272-385 sklep.lodz@firetech.waw.pl Adres: ul. Zbąszyńska 3E, 91-342 Łódź

Wersje językowe
Znaki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystko co musisz wiedzieć! 0
Znaki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystko co musisz wiedzieć!

Wszystko co musisz wiedzieć o znakach bezpieczeństwa (znaki ochrony przeciwpożarowej, BHP, ewakuacyjne, informacyjne, instrukcje i inne)

Znaki bezpieczeństwa stanowią ważną część zabezpieczenia budynku niezbędną dla zapewniania bezpieczeństwa osób przebywających w budynku i są wymagane przez prawo. W odniesieniu do znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy, albo użytkownicy obiektów (nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych ) mają obowiązek oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

 1. drogi, wyjścia ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w których wymagane są przynajmniej dwa wyjścia ewakuacyjne,
 2. miejsce znajdowania się urządzeń ppoż., gaśnic, elementów sterujących urządzeniami ppoż.,
 3. miejsce znajdowania się nasady pozwalającej na zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz kurków głównych instalacji gazowej
 4. pomieszczenia w których znajdują się materiały niebezpieczne pożarowo,
 5. dźwigi dla straży pożarnej, drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce znajdowania się kluczy ewakuacyjnych, pojemniki z maskami ucieczkowymi,
 6. zbiorniki wodne przeciwpożarowe,
 7. drogi pożarowe,
 8. drzwi przeciwpożarowe,
 9. miejsca stanowiące strefy zagrożenia wybuchem.

Ponadto w zakładach pracy muszą zostać prawidłowo oznaczone miejsca pracy. W tym celu wykorzystuje się znaki BHP, obowiązkowo stosowane przez pracodawców.

Znaki bezpieczeństwa pozwalają na wyeliminowanie potencjalnie niebezpiecznych zachowań, wskazują określone rodzaje czynności, ostrzegają przed zagrożeniami oraz miejscu znajdowania się istotnych elementów systemu bezpieczeństwa a także kierunku dróg ewakuacyjnych. Odpowiednio rozmieszczone znaki bezpieczeństwa wspomagają łatwą orientację w budynku, umożliwiając jego użytkownikom w przypadku zagrożenia łatwe dotarcie do najważniejszych miejsc w budynku, takich jak wyjścia ewakuacyjne. Ich  obecność w budynku staje się nieoceniona, szczególnie w przypadku zagrożenia.

W asortymencie naszego sklepu znajdziecie Państwo cały zestaw znaków bezpieczeństwa – znaki ewakuacyjne, przeciwpożarowe, znaki bhp, urządzeń elektrycznych, informacyjne, instrukcje bhp i instrukcje ppoż., piktogramy na lampy oraz inne oznaczenia i znaki bezpieczeństwa.

Polska Norma - znaki bezpieczeństwa

Do niedawna obowiązywały następujące normy dotyczące znaków bezpieczeństwa:

 • PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa,
 • PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja,
 • PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona i higiena pracy,
 • PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeństwa - Techniczne środki przeciwpożarowe.

Obecnie normy PN-N-01256-01:1992 i PN-N-01256-03:1993 zostały zastąpione międzynarodową normą:

 • PN-EN ISO 7010 - Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

Normy PN-N-01256-02:1992 i PN-N-01256-04:1992 obowiązują równocześnie z normą PN-EN ISO 7010. Wprowadzenie nowej normy nie oznacza, że należy wymienić wszystkie oznakowania w budynku na nowe.

Znaki, które zostały wprowadzone za czasów obowiązywania starej normy  mogą być stosowane do czasu utraty właściwości użytkowych lub ich zniszczenia. Znaki zgodne ze starą normą będą dostępne w sprzedaży do końca ważności ich certyfikatów.

Znaki ewakuacyjne zgodne z  PN-N-01256-01:1992 można stosować wyłącznie dla uzupełnienia braków w istniejącym oznakowaniu. Jednak w przy wymianie znaków w wyniku, np. uszkodzenia lub rozmieszczaniu znaków w nowoprojektowanych budynkach należy zastosować znaki zgodne z nową normą.

Noma PN-EN ISO 7010 ma dużą rozpoznawalność i międzynarodowy charakter, dzięki czemu nasze oznakowanie jest zgodne z oznakowaniem bezpieczeństwa innych państw. Znaki te są rozpoznawalne w całej Unii Europejskiej, dzięki czemu z większą skutecznością przyczyniają się do ratowania zdrowia oraz życia.

Znaki normy PN-EN ISO 7010 różnią się głównie grafiką oraz tym, że nie posiadają na piktogramach instrukcji słownych. Jej wymagania muszą spełnić producenci znaków, przez dostosowania swoich wyrobów do aktualnie obowiązujących przepisów.

Rodzaje znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa stanowią szeroką kategorię znaków, które stosuje się w przestrzeni publicznej – wewnątrz oraz na zewnątrz budynków dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osobom pracującym, jak i przebywającym w danym miejscu. Znaki bezpieczeństwa obejmują znaki ewakuacyjne, ochrony przeciwpożarowej oraz znaki bhp. Ponadto ich uzupełnienie stanowią instrukcje ochrony przeciwpożarowej, bhp, tablice numerów alarmowych.

Znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne pozwalają na sprawną ewakuację z budynku w sytuacji zagrożenia. Ich zadaniem jest wskazanie najkrótszych, bezpiecznych dróg ewakuacyjnych, lokalizacji najważniejszych elementów systemu (np. wyjść ewakuacyjnych, drzwi ewakuacyjnych, miejsca zbiórki do ewakuacji), a także sposoby otwierania drzwi ewakuacyjnych.

Wśród znaków ewakuacyjnych znajdują się również znaki ratunkowe, takie jak apteczka pierwszej pomocy, defibrylator AED itp.

Znaki ewakuacyjne występują w formie znaków podświetlanych albo fotoluminescencyjnych. Znaki podświetlane stosuje się w miejscach nieoświetlonych światłem dziennym albo sztucznym przez długi czas, np. kina, teatry, garaże podziemne.

Natomiast znaki fotoluminescencyjne odpowiednio tam gdzie światło dzienne lub sztuczne dostarczające tym znakom niezbędną energie występuje. Jeśli chodzi o zasady rozmieszczania znaków ewakuacyjnych podstawą jest, aby z każdego miejsca w którym może być wątpliwy kierunek ewakuacji, był widoczny znak ewakuacyjny.

 

PN-N-01256-02:1992 obowiązuje równolegle z ->

 

 

PN EN ISO 7010:2012

 

Zastosowanie

 Znak ewakuacyjny - wyjście ewakuacyjne - norma PN-N-01256-02:1992

 

 

Wyjście ewakuacyjne

 Znak -Wyjście ewakuacyjne lewostronne - PN EN ISO 7010:2012Znak -Wyjście ewakuacyjne prawostronne - PN EN ISO 7010:2012

 

Wyjście ewakuacyjne prawostronne/

Wyjście ewakuacyjne lewostronne

W celu poinformowania o kierunku stosuje się znak uzupełniający ze strzałką.

 

Wskazuje:

 • drzwi ewakuacyjne stanowiące wyjście z pomieszczeń posiadających co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne,
 • wyjście z budynku na zewnątrz,
 • wyjście do innej strefy pożarowej,
 • wyjście prowadzące przez przedsionek i drzwi wyjściowe z przedsionka.


Znak „wyjście ewakuacyjne” z nowej normy oznaczał dotychczas „drzwi ewakuacyjne”. W związku z przyzwyczajeniem do znaku zgodnego ze normą PN-N-01256-02:1992 można zastosować poniższe znaki, które również spełniają wymagania normy PN EN ISO 7010:2012.

Znak - Wyjście ewakuacyjne lewostronne - PN EN ISO 7010:2012

Wyjście ewakuacyjne lewostronne

Znak - Wyjście ewakuacyjne prawostronne- PN EN ISO 7010:2012

Wyjście ewakuacyjne prawostronne

Znak - "Kierunek drogi ewakuacyjnej"

 Znak - "Kierunek drogi ewakuacyjnej"

Znak - "Kierunek drogi ewakuacyjnej"

Kierunek drogi ewakuacyjnej. Strzałka długa do samodzielnego stosowania. Strzałki krótkie do stosowania z innymi znakami.

 Znak - "Kierunek drogi ewakuacyjnej"

Znak - "Kierunek drogi ewakuacyjnej"

Strzałka kierunku (strzałka prosto/ strzałka skośna). Do stosowania z innymi znakami.

Wskazuje kierunek do wyjścia, które może zostać wykorzystane w przypadku zagrożenia.

 Znak - "Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo"

Znak - "Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo"

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo/ w lewo

 Znak - "Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w prawo"

Znak - "Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w lewo"

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w prawo/ w lewo

Wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej na tym samym poziomie w prawo/ w lewo lub wzdłuż.

 Znak - "Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę"

Znak - "Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę"

Kierunek  do wyjścia ewakuacyjnego w górę

 Znak - "Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę"

Znak - "Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę"

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę

Wskazuje kierunek ze zmianą poziomu na wyższy, na tym samym poziomie na wprost, albo w sytuacji gdy znajduje się nad drzwiami (prawo lub lewostronnymi) o ewakuacji do drzwi i  konieczności ich przekroczenia.

 Znak - "Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół"

Znak - "Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół"

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół

 Znak - "Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół"

Znak - "Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół"

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół

Wskazuje kierunek ewakuacji ze zmianą poziomu na niższy ( drzwi prawo i lewostronne).

 Znak - "Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w prawo"

Znak - "Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo"

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w prawo/ w lewo.

 Znak - "Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę/ na ukos w prawo"Znak - "Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę/ na ukos w lewo"

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w górę/ na ukos w prawo/ w lewo.

Wskazuje kierunek ewakuacji schodami w górę albo na tym samym poziomie po skosie na prawo lub na lewo w otwartej przestrzeni (open space).

 Znak - "Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo"

 

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo/ w lewo.

 Znak - "Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół w prawo"

Znak - "Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół w lewo"

Kierunek do wyjścia ewakuacyjnego w dół w prawo/ w lewo.

Wskazuje kierunek ewakuacji schodami w dół na prawo lub na lewo.

 Znak - "Ciągnąć aby otworzyć"

Ciągnąć aby otworzyć

 Znak - "Ciągnąć z prawej"Znak - "Ciągnąć z lewej"

Ciągnąć z lewej/prawej strony aby otworzyć. Znak umieszcza się na drzwiach w celu wskazania kierunku otwierania.

Wskazuje na drodze ewakuacyjnej drzwi, które należy ciągnąć, aby otworzyć.

 Znak - "Pchać aby otworzyć"

Pchać aby otworzyć.

 Znak - "Pchać z prawej"Znak - "Pchać z lewej"

Pchać z prawej/ lewej strony aby otworzyć.

Wskazuje na drodze ewakuacyjnej drzwi, które należy pchać, aby otworzyć.

 Znak - "Przesunąć w celu otwarcia"

Przesunąć w celu otwarcia.

 Znak - "Drzwi przesuwane w celu otwarcia"

Drzwi przesuwane w celu otwarcia.

Wskazuje kierunek otwierania drzwi przesuwnych/suwanych.

 Znak - "Stłuc, aby uzyskać dostęp"

Stłuc, aby uzyskać dostęp.

 

 Znak - "Stłuc, aby uzyskać dostęp"

Stłuc, aby uzyskać dostęp.

Wskazuje zabezpieczenie, które należy stłuc aby uzyskać dostęp do sprzętu pożarniczego.

 

Brak znaku.

 Znak - "Pierwsza pomoc medyczna"

Pierwsza pomoc medyczna.

Wskazuje miejsce znajdowania się sprzętu lub punktu pierwszej pomocy.

 

Brak znaku.

 Znak - "Defibrylator AED"

Defibrylator AED.

Wskazuje miejsce znajdowania się automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

 Znak - "Drabina ewakuacyjna"

Drabina ewakuacyjna.

 Znak - "Drabina ewakuacyjna"

Drabina ewakuacyjna.

Wskazuje miejsce, w którym znajduje się drabina ewakuacyjna.

           

Znaki ochrony przeciwpożarowej

Znaki ochrony przeciwpożarowej stosowane są w ramach systemów ppoż. Wskazują one położenie sprzętu pożarniczego, dróg pożarowych, instalacji gaśniczej oraz urządzeń sygnalizacji pożarowej.

Dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku ważne jest jego wyposażenie w tablice z instrukcjami bezpieczeństwa, wyjaśnieniem znaczenie znaków oraz telefonami alarmowymi.

PN-N-01256-04:1992 zastąpiona przez ->

PN EN ISO 7010:2012

Zastosowanie

 Znak - "Gaśnica"

Gaśnica

 Znak - "Gaśnica"

Gaśnica

Wskazuje miejsce znajdowania się gaśnicy.

 Znak - "Hydrant wewnętrzny"

Hydrant wewnętrzny

 

 Znak - "Hydrant wewnętrzny"

Hydrant wewnętrzny

Wskazuje miejsce znajdowania się węża pożarniczego.

 Znak - "Drabina pożarowa"

Drabina pożarowa

 Znak - "Drabina pożarowa"

Drabina pożarowa

Wskazuje miejsce znajdowania się drabiny pożarowej.

 Znak - "Zestaw sprzętu pożarowego"

Zestaw sprzętu pożarowego

 Znak - "Zestaw sprzętu pożarowego"

Zestaw sprzętu pożarowego

Wskazuje miejsce znajdowania się zestawu ochrony przeciwpożarowej.

 Znak - "Alarm pożarowy"

Uruchamianie ręczne

 Znak - "Alarm pożarowy"

 

 

 

Alarm pożarowy

 

 

 

 

Wskazuje lokalizację przycisku alarmowego.

 Znak - "Alarmowy sygnalizator akustyczny"

Alarmowy sygnalizator akustyczny  Znak nie został zastąpiony, jest nieobowiązujący, ale jego użycie jest dobrowolne. 

Brak znaku.

 

Wskazuje lokalizację alarmowego sygnalizatora akustycznego.

Brak znaku.

 

 Znak - "Koc gaśniczy"

Koc gaśniczy

Wskazuje lokalizację koca gaśniczego, stosowanego do gaszenia pożaru.

 Znak - "Telefon do użycia w stanie zagrożenia"

Telefon do użycia w stanie zagrożenia

 Znak - "Telefon alarmowania pożarowego"

Telefon alarmowania pożarowego

Wskazuje miejsce znajdowania się telefonu alarmowego.

 

PN-N-01256-4 Techniczne środki przeciwpożarowe obowiązuje równolegle z normą PN-EN ISO 7010

 Znak - "Uruchamianie klap dymowych"

Uruchamianie klap dymowych

Wskazuje urządzenia uruchamiające klapy dymowe.

 Znak - "Kurek główny instalacji gazowej "

Kurek główny instalacji gazowej

Wskazuje miejsce, w którym znajduje się główny kurek instalacji gazowej w budynku.

 Znak - "Hydrant zewnętrzny"

Hydrant zewnętrzny

Wskazuje lokalizację hydrantu zewnętrznego.

 Znak - "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu"

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Do oznaczania wyłącznika, który odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem tych, które zasilają instalacje których funkcjonowanie podczas pożaru jest niezbędne.

 Znak - "Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody"

Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody

Wskazuje stanowisko wodne dla pomp pożarniczych.

 Znak - "Przeciwpożarowy zbiornik wody"

Przeciwpożarowy zbiornik wody

Służy do oznaczenia przeciwpożarowego zbiornika wodnego.

 Znak - "Suchy pion"

Suchy pion

Do oznaczenia umiejscowienia suchego pionu w obiektach.

 Znak - "Zawór hydrantowy"

Zawór hydrantowy

Wskazuje miejsce znajdowania się zaworu hydrantowego.

 Znak - "Dźwig przeciwpożarowy"

Dźwig przeciwpożarowy

 Znak - "Dźwig dla straży pożarnej"Dźwig dla straży pożarnej

 Zaleca się stosowanie znaku z normy PN-EN 81-72:2005.

 Znak - "Nie korzystać z windy w razie pożaru"

Nie korzystać z windy w razie pożaru.  Znak uzupełniający.

Znak - "Nie używać dźwigu w przypadku pożaru"

Nie używać dźwigu w przypadku pożaru. Zaleca się stosowanie znaku z normy  PN EN ISO 7010:2012.

 

 Znak - "Droga pożarowa"

Droga pożarowa

Do oznaczeni dróg zewnętrznych dojazdowych dla służb prowadzących akcję ratowniczo-gaśniczą.

 Znak - "Drzwi przeciwpożarowe zamykać (lewe)" Znak - "Drzwi przeciwpożarowe zamykać (prawe)"

Drzwi przeciwpożarowe zamykać (lewe/prawe)

 

Wskazują oznaczenia drzwi, które znajdują się w ścianach oddzielenia pożarowego.

 Znak - "Miejsce zbiórki do ewakuacji"

Miejsce zbiórki do ewakuacji

Znak - "Miejsce zbiórki do ewakuacji"Miejsce zbiórki do ewakuacji

Zaleca się stosowanie znaku z normy     PN EN ISO 7010:2012.

 Znak - "Klucz do wyjścia ewakuacyjnego"

Klucz do wyjścia ewakuacyjnego

Wskazuje miejsce znajdowania się klucza do wyjścia ewakuacyjnego.

 Znak - "Drabina ewakuacyjna"

Drabina ewakuacyjna

Wskazuje miejsce umieszczenia drabiny ewakuacyjnej.

Instrukcje przeciwpożarowe

Zgodnie z przepisami właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: (…)ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru (…). Taka instrukcja musi znaleźć się w obiekcie razem z wykazem telefonów alarmowych. Powinna być ona umieszczona w ogólnodostępnych i widocznych miejscach, najczęściej w pobliżu wyjść ewakuacyjnych.  Instrukcja taka jest niezbędna, ponieważ zawiera algorytm postępowania w przypadku zauważenia pożaru.

Znak - "Instrukcja przeciwpożarowa ogólna "

Instrukcja przeciwpożarowa ogólna

Instrukcje ppoż. powinny znajdować w praktycznie każdym budynku, w którym przebywają ludzie.  Zgodnie z przepisami instrukcje takie powinny być umieszczane w formie ogólnej oraz dostosowanych do różnego rodzaju budynków, dla których będą się one różniły zawartością. Posiadamy instrukcje ppoż. dla budynków:

W budynkach w miejscach, w których znajduje się sprzęt gaśniczy powinny znajdować się również instrukcje gaszenia pożarów, które pokazują metody gaszenia w postaci rysunków w zależności od sprzętu gaśniczego, z którym mamy do czynienia.

Znak - "Instrukcja użytkowania hydrantu w przypadku pożaru"

Instrukcja użytkowania hydrantu w przypadku pożaru

Znaki nienormowane

Znaki nienormowane dostarczają ważnych informacji w przypadku ewakuacji oraz działań ratowniczo-gaśniczych. Zastosowanie mają tutaj znaki do oznaczania systemów oddymiania i zapobiegania zadymieniu, jakie zostały zastosowane w obiekcie. Jeżeli w budynku występuje oddymiana klatka schodowa, przy wejściu na tę klatkę powinno się znaleźć oznaczenie graficzne informujące o sposobie działania systemu.

 Znak - "System różnicowania ciśnienia"

System różnicowania ciśnienia

 

 Znak - "System oddymiania grawitacyjnego"

System oddymiania grawitacyjnego

 

 Znak - "System oddymiania z nawiewem mechanicznym"

System oddymiania z nawiewem mechanicznym

Znaki BHP

Znaki BHP są to znaki obowiązkowo stosowane we wszystkich miejscach pracy przez pracodawców.

Występują jako znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne a także tablice urządzeń elektrycznych oraz tablice dotyczące potencjalnie występujących zagrożeń.

Ich zastosowania poprawia bezpieczeństwo osób przebywających w danej przestrzeni, dzięki ostrzeganiu o niebezpieczeństwie, informowania o zasadach zachowania i procedurach, przypominaniu o środkach bezpieczeństwa oraz stosowaniu się do regulaminu.

Ich uzupełnienie stanowią instrukcje występujące w postaci ogólnej lub opisujące sposób zachowania w określonych sytuacjach, np. przy pracy z danym urządzeniem.

Instrukcje BHP

Instrukcje BHP stanowią zbiór wskazówek, zasad BHP i sposobów działania, które mają poinformować pracownika o sposobie postępowania w miejscach, w których może występować zagrożenie dla zdrowia lub życia. Powinny znajdować się one we wszystkich zakładach pracy, urzędach i wszędzie tam gdzie istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Istnieje kilka rodzajów instrukcji BHP:

PIKTOGRAMY NA LAMPY

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych może odbywać się z wykorzystaniem znaków luminescencyjnych, czyli świecących w ciemności lub znaków podświetlanych z użyciem opraw oświetleniowych.

Znak podświetlany składa się z dwóch wyrobów, tzn. znaku bezpieczeństwa i oprawy oświetleniowej na której jest umieszczony. Piktogram  na lampę powinien pasować do reszty oznakowania występującego w budynku, dlatego należy stosować znaki z tej samej normy.

Znaki ewakuacyjne umieszczane na oprawach powinny być zgodne z normą PN-EN ISO 7010 lub normą PN-N-01256-02:1992 i zgodność ta powinna być potwierdzona. Natomiast oprawy oświetleniowe powinny być projektowane zgodnie z normą PN-EN 60598-2-22.

Wszystko o znakach ewakuacyjnych - kontakt z FIRETECH

Znaki bezpieczeństwa są niezbędnym oznakowaniem w budynku.

W codziennym korzystaniu z obiektu jak i w sytuacjach zagrożenia zwiększają poziom bezpieczeństwa znajdujących się w nim osób. Ich brak albo nieodpowiednie użycie, może skutkować karami w przypadku przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych przez straż pożarną.

Właśnie dlatego zachęcamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty i atrakcyjnych cen naszego sklepu.

Z pewnością znajdziecie Państwo to, czego aktualnie potrzebujecie. Nasi specjaliści służą pomocą przy doborze znaków. W przypadku dużych i skomplikowanych obiektów nasi projektanci mogą wykonać projekt oznakowania obiektu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Sklep ppoż.
Tel. : 501102612
sklep@firetech.waw.pl

Łukasz Wojtyniak
Tel.: 789-388-814
e-mail: 
sklep@firetech.waw.pl


Kierownik działu budowlanego | Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Zbigniew Walaszczyk
Tel.: 736-259-294
e-mail: z.walaszczyk@firetech.waw.pl


 Kierownik działu serwisowego | Montaż i przeglądy znaków bezpieczeństwa

Patryk Szczepanik
Tel.: 511-135-694
e-mail: serwis@firetech.waw.pl


 

Komentarze do wpisu (0)

Submit
Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl