Warszawa: 501-102-612 sklep@firetech.waw.pl Adres: Estrady 9, 05-080 Mościska

Łódź: 518-272-385 sklep.lodz@firetech.waw.pl Adres: ul. Zbąszyńska 3E, 91-342 Łódź

Wersje językowe
Nowe wymagania przeciwpożarowe dla składowisk odpadów 0
Nowe wymagania przeciwpożarowe dla składowisk odpadów

Jakie wymagania odnośnie urządzeń gaśniczych przynosi nowe Rozporządzenie dotyczące składowania odpadów?

Wszystkie szczegóły dotyczące nowych przepisów zawiera: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Czego dotyczą nowe przepisy?

Treść nowego Rozporządzenia dotyczy wymagań, jakie muszą spełnić obiekty budowlane, ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Są to najczęściej zakłady i hale produkcyjne, magazyny, drukarnie. Rozporządzenie szczegółowo odnosi się również do warunków, kiedy należy zaopatrzyć się w podręczny sprzęt gaśniczy. Niesie to ze sobą konieczność wyposażenia budynku w dodatkowy sprzęt gaśniczy taki jak gaśnice i koce gaśnicze.

Kiedy wymagany jest dodatkowy sprzęt gaśniczy?

 1. W dodatkowy podręczny sprzęt gaśniczy należy zaopatrzyć miejsca magazynowania stałych odpadów palnych o powierzchni przekraczającej 500 m2 oraz miejsce magazynowania ciekłych odpadów palnych, w którym ich ilość przekracza 5 m3. Ważną informacją jest, że miejsca te wyposaża się w sprzęt gaśniczy niezależnie od obecnego wyposażenia w gaśnice, w następujący sposób:
 1. 2 gaśnice przewoźne po 25 kg lub 20 dm3 środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A (ciała stałe palne) oraz B (ciecze palne),
 2. 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183B każda,
 3. 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m,
 4. urządzenia lub środki gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów grupy D (metale palne) w sytuacji gdy wystąpienie pożarów tej grupy jest możliwe - możliwość wystąpienia takich pożarów określona jest indywidualnie w warunkach ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym
 1. W miejscach, gdzie magazynowane są wyłącznie odpady palne, których pożary zalicza się do grupy D, punkty z gaśnicami mogą być zaopatrzone tylko w urządzenia i środki gaśnicze przeznaczone do gaszenia pożarów grupy D.
 2. W miejscach, gdzie magazynowane są ciekłe odpady palne w ilości większej niż 0,4 m3 i nie większej niż 5 m3, a które nie są wyposażone w sprzęt gaśniczy wymieniony w punkcie 1, należy wyposażyć w:
 1. 1 gaśnicę przenośną o skuteczności co najmniej 183B na każde 2,5 m3 ciekłych odpadów palnych,
 2. 1 koc gaśniczy o wymiarach 2 m x 3 m.

Zasady rozmieszczania podręcznego sprzętu gaśniczego

W celu rozmieszczenia punktów ze sprzętem gaśniczym zgodnie z Rozporządzeniem, należy pamiętać o kilku zasadach:

 • odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej z odpadami, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym nie może przekraczać 50 m,
 • należy zapewnić dostęp do punktu gaśniczego o szerokości co najmniej 1 m,
 • punkty z podręcznym sprzętem gaśniczym należy zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych (ujemne temperatury, opady atmosferyczne),
 • każdy punkt należy odpowiednio oznaczyć oraz umieścić w miejscu widocznym

Konserwacja oraz przeglądy sprzętu gaśniczego

Częstotliwość przeglądów gaśnic jest unormowana prawem i musi być zrealizowana nie rzadziej niż 1 raz w roku. Przegląd taki kończy się umieszczeniem naklejki na gaśnicy z datą kolejnego przeglądu.

Sprawdź ofertę wykonywania przeglądów okresowych urządzeń i systemów ppoż.!

Podręczny sprzęt gaśniczy - nasza oferta

Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu oraz montażu sprzętu gaśniczego. Ponadto oferujemy coroczne przeglądy gaśnic, zakończone sporządzeniem protokołu podpisanego przez naszego wyszkolonego pracownika. Protokół wykonujemy w wersji papierowej oraz elektronicznej tak aby Klient w każdej chwili mógł szybko do niego wrócić.

Szeroki zakres produktów związanych z dodatkowym wyposażeniem obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy znajdziecie Państwo w naszym sklepie.

Poniżej lista z produktami, które pozwolą dostosować Państwu obiekt do nowych przepisów:

 • koc gaśniczy 2 m x 3 m
 • gaśnica do pożaru grupy D

Komentarze do wpisu (0)

Submit
Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl